Marcjaduts di Nadâl a Favuîs

 

 

Te zornade dai 16.12.2012 e je stade fate la prime edizion dai marcjaduts di Nadâl in vie Aquilee a Favuîs, che pe ocasion e jere sierade a lis machinis.
Organizade da la Associazion ricreative e culturâl di Favuîs cul patrocini dal Comun di Gonârs e la colaborazion da la ANA di Favuîs, e je stade la partecipazion di une setantine di espositôrs dal Friûl Vignesie Julie.
Il supuart des associazions al è stât une vore significatîf, in particolâr chel da la Associazion ricreative e culturâl di Favuîs che al à ufiert ai presints il tradizionâl mignestron di verduris e fasûi cu lis crodiis, che al è stât fat sul puest e fat boli par un grum di oris.
La Associazion da la tutele da la antighe polente di Favuîs e à distribuît di bant la polente zale naturâl, tradizionâl e locâl messedade cu la scuete artesanâl da la dite Budai.
La Associazion Nazionâl Alpins dal paîs e à ufiert tripis e grilie di purcit cul vin brule’.
Intune vecje e tipiche corts contadine preparade pe ocasion, a son stâts cjapâts sù bêçs par beneficence dant fûr dolçs tradizionâi; altris bêçs a son stâts tirâts sù da la associazion Naluggi Uganda e Papa Giovanni XXIII .
La Fatorie Didatiche di Cjistiel di Porpet adun cu la Comission Pari Opportunità dal Comun di Gonârs e la Associazion ricreative culturâl di Favuîs e à cjapât sù lis statuinis ufiertis dai fruts dal Comun, adun cul materiâl didatic, di mandâ a Naluggi-Uganda par prontâ un presepi.
I partecipants che a àn jemplât i barachins a son stâts numerôs, soredut pal spetacul di magjie pai fruts dal Mago Max.
In plui ocasions si è viodût Babbo Natale movisi tra la int.
Il dut al è stât ta la tradizion e intun ambient di borc e corts rurâls cun savôrs e profums di altris timps.